Hvad er DigiSafe?

DigiSafe er en app og hjemmeside, som indeholder læringsværktøjer til unge med særlige behov om NemID, Handel på internettet, sociale medier og E-boks.

Hvert værktøj er opbygget som et spil fordi læringsspil:

• Skaber et miljø, som kan åbne for læring, fordi spillet ikke taler ind i den traditionelle undervisningssituation, som den unge måske har erfaring med som noget svært.

• Kan motivere til at gentage. Gentagelse er vigtig for at opnå nye kompetencer.

• Aktivere den unge og er afvekslende.

DigiSafe indeholder en Søg-Hjælp funktion, hvor man via Skype kan få kontakt til en DigiSafe vejleder, der kan støtte de unge i de udfordringer, som de kan møde i den digitale verden og inden for projektets fokusområder. Der er et læringsspil, hvor man øver at finde DigiSafe kontakten via Skype og ringe op til denne.

Søg-hjælp funktionen er både en service til de unge, samt til de personer der støtter de unge i at bruge

DigiSafes værktøjer og de udfordringer de møder inden for det digitaliserede offentlige Danmark, handel på nettet og sociale medier.

DigiSafe app og læringsspil er udviklet som en del af udviklingsprojektet DigiSafe, som er et fireårigt Sats pulje projekt.

Formålet med udviklingsprojektet DigiSafe er:

• At styrke unge med særlige behovs digitale medborgerskab.

• At skabe redskaber til støtte for unge med særlige behovs deltagelse i den digitale verden.

• At skabe større digital inklusion, også for unge med særlige behov.

Dette gøres gennem konkrete værktøjer og en søg-hjælp funktion.

IMG_2229
IMG_2247
  • Tryk på den gule knap og prøv DigiSafe online